Terug

Backer&Rueb, Breda

Locatie: Breda
Oppervlakte: 11.000 m2 VVO
Opdrachtgever: Amvest
Periode: 2020-heden

Opdrachtgever Amvest is eigenaar van het Backer & Rueb terrein (1927) aan de Speelhuislaan in Breda. Op dit moment staat het fabrieksterrein grotendeels leeg. Aan de voorkant van het terrein is een bedrijfsverzamelgebouw gerealiseerd.

Amvest gaat hier op termijn woningen creëren. In de eerste plannen kwam naar voren dat er naast de woningen een groot niet-woonprogramma is ingemeten. Amvest wil op deze plek een hoogwaardige en prettige leefomgeving voor bewoners en bedrijven maken met een creatieve en innovatieve basis. Dit doet Amvest door het gebied te ontwikkelen als ‘Creative District’.

MOOI lost op is gevraagd de branches die passen binnen de ambitie ‘Creative District’ te specificeren en hier passende bedrijven en organisaties bij te vinden. Hierbij is rekening gehouden met het beleid van de gemeente Breda. Daarnaast heeft MOOI lost op een analyse uitgevoerd om een onderbouwing op te kunnen stellen over het beoogde volume niet-woonprogramma. In het verlengde van het bepalen van de het juiste volume heeft MOOI lost op de huurprijsniveaus per specifieke functie vastgesteld.

Daarnaast zij wij betrokken bij het ontwikkelen en verkoop van een co-working concept van ca. 3.100 m2.