Terug

De WAR, Amersfoort

Locatie: Geldersestraat 6, Amersfoort
Oppervlakte: +/- 10.000 m2
Opdrachtgever: De WAR
Periode: 2015-2016

De WAR wil de oude fabriek kopen van de gemeente Amersfoort, om er een duurzame vrijruimte voor onderzoek van te maken. ‘MOOI lost op’ helpt bij de aankoop en begeleidt de De WAR bij de ontwikkeling van de locatie. Er worden diverse gesprekken met De WAR en de Gemeente Amersfoort gevoerd om het proces tot aan de bieding zo goed mogelijk af te stemmen. De ervaringen van ‘MOOI lost op’ bij dit soort trajecten wordt gebruikt om de Gemeente een comfortabel gevoel te geven over de renovatie en ontwikkelplannen van De WAR.

Ontwikkelstrategie

‘MOOI lost op’ helpt bij het maken van een realistisch ontwikkel- en renovatieplan voor de gebouwen. De cases van eerdere projecten geven een goede benchmark voor de schatting van opbrengsten en kosten alsmede de tijdsplanning.

Biedboek

Het biedboek vormt het beoordelingsdocument waarop de jury haar keuze zal maken voor de gunning van de verkoop. Aangezien dit een kwalitatieve beoordeling zal zijn is het van belang een overzichtelijk en professioneel biedboek te maken. Hier zullen alle belangrijke aspecten zoals de kennis en kunde van ‘MOOI lost op’ en andere adviseurs naar voren worden gebracht.