Terug

Donna, Eindhoven

Locatie: Strijp-S, Eindhoven
Oppervlakte: ca. 419 m² VVO
Opdrachtgever: Park Strijp Beheer
Periode:

Donna is een gebouw gevestigd op Strijp-S en is op dit moment nog in aanbouw. In dit gebouw gaat gewoond en gewerkt worden. In opdracht van Park Strijp Beheer heeft ‘MOOI lost op’ een plintenvisie opgesteld, dat aansluit bij de gebiedsvisie van Strijp-S.

Hiervoor hebben we de wensen en behoeften van de doelgroep van Donna achterhaald en de rol van Donna in het gebied geanalyseerd. Aan de hand van deze analyse hebben wij een concept gecreëerd en passende referentie-eindgebruikers aangedragen.