Terug

Nieuwe Haven, Delft

Locatie: Delft
Oppervlakte: 2984 m²
Opdrachtgever: AM
Periode: 2021

Het Schiekwartier (Nieuwe Haven) is onderdeel van Schieoevers Noord te Delft. In Delfts Schiekwartier zijn maximaal 300 woningen gepland, verdeeld over nieuwbouw eengezinswoningen en appartementen.

In opdracht van AM heeft ‘MOOI’ lost op een conceptrichting uitgewerkt voor de niet- woonfuncties, aansluitend bij het huidige aanbod in de omgeving en de toekomstige doelgroep.

Hiervoor is er een uitgebreide omgevingsscan gedaan en hebben we de toekomstige doelgroep in kaart gebracht. Aan de hand hiervan hebben we een conceptrichting bedacht en uitgewerkt. Hiervoor zijn wij ook op zoek gegaan naar referentie-eindgebruikers die aansluiten bij het concept en de uitkomsten van de analyse. Daarnaast hebben wij een advies uitgebracht omtrent het huurprijsniveau van de verschillende plinten.