Terug

St. Jacob, Amsterdam

Locatie: Plantage Middenlaan 52, Amsterdam
Oppervlakte: +/- 2.000 m2
Opdrachtgever: Koopmans TBI ism Syntus Achmea Real Estate & Finance
Periode: 2015-2016

Het verzorgingstehuis St. Jacob uit de jaren ’80 zal worden vervangen door levensloopbestendige appartementen. Aan de binnenzijde van het gesloten bouwblok bevindt zich een bijzondere Kapel die nog dateert uit de tijd van het oorspronkelijke verzorgingstehuis uit 1866. Deze Kapel heeft de status van gemeentelijk monument en zal voor een deel publiekstoegankelijk worden. Koopmans heeft ‘MOOI lost op’ gevraagd de communicatie met de buurt op te zetten, waaronder het organiseren van een informatiebijeenkomst voor de buurt om de herontwikkelingsplannen toe te lichten. Daarnaast zijn wij bezig om een richtinggevend concept te ontwikkelen voor de monumentale Kapel. Hiertoe is ook bouwhistorisch onderzoek verricht naar de aanpasbaarheid van het monument. In overleg met de stakeholders (Amstelring, Architekten Cie, Koopmans TBI, Syntrus Achmea, Monumentenzorg en Bureau Monumenten en Archeologie) is er een werkbare oplossing gevonden zodat het programma past in de oude Kapel.

De oude Kapel was het hart van St. Jacob en alleen bestemd voor de inwoners van het verzorgingstehuis. Door verschillende aanbouwen is het geleidelijk verborgen geraakt. Door de herontwikkeling zal het gemeentelijk monument weer zichtbaar en publiek toegankelijk worden gemaakt.