Terug

ZGAO, Amsterdam

Locatie: Fahrenheitstraat 115, Amsterdam
Oppervlakte: 6.000 m2
Opdrachtgever: Zorg Groep Amsterdam Oost (ZGAO)
Periode: 2016-2017

MOOI lost op heeft in samenwerking met APTO Architects een nieuw woon-zorg concept ontwikkeld voor Zorg Groep Amsterdam Oost (ZGAO). MOOI lost op had hierin de rol procesleider en heeft het woon-zorg concept gevat in een Functioneel- en Ruimtelijk Programma van Eisen.

ZGAO heeft gevraagd een woon-zorg concept te ontwikkelen dat voorziet in een omgeving waar wonen op de eerste plaats komt en zorg op de tweede. Hiermee wil men voorkomen dat het een institutionele omgeving wordt waar patiƫnten worden verzorgd, in plaats van een prettige veilige woonomgeving voor ouderen die daar zorg kunnen ontvangen. Veiligheid en welbevinden van de bewoner staan hierbij centraal. Andere uitgangspunten voor het concept waren het mixen van PG- en somatische bewoners en het vervullen van een centrale functie in de buurt, zoals ze dat in het verleden altijd geweest zijn. Het nieuwe woon-zorg concept van ZGAO biedt de bewoners een knusse en veilige woonomgeving, waarin ontmoeting en keuzevrijheid worden gestimuleerd en gefaciliteerd.

Na een eerste aanzet van het woon-zorg concept zijn diverse schetssessies gehouden met eindgebruikers, zoals bewoners, mantelzorgers, teamleiders en therapeuten om het concept te verbeteren en aan te scherpen. Dit maakt het een breed gedragen visie waarbij het welbevinden van de bewoners centraal staat.